top of page

ACTIVE to płatna usługa dodatkowa możliwa do aktywacji w urządzeniach typu A-Tracker. Usługę ACTIVE może włączyć dla modelu CT24.

Tryb ACTIVE - aktywacja na ruch

59,90 złCena
  • Włączenie trybu (usługi) ACTIVE dokonuje się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres BOK@cartrack.pl. Każdorazowa aktywacja jest płatna i kosztuje 59,90 brutto, natomiast dezaktywacja (zlecana również na BOK@cartrack.pl) jest bezpłatna. Klient może dokonywać dowolnej liczby aktywacji i dezaktywacji usługi w czasie trwania umowy.

    Aktywacja usługi ACTIVE powoduje włączenie fabrycznie zamontowanego w urządzeniu A-Tracker CT24 akcelerometru, który wybudza urządzenie gdy wykryje ruch, wysyłając tym samym na wskazany adres mailowy powiadomienie o tym zdarzeniu. Tryb ACTIVE raportuje lokalizację urządzenia w ruchu w 10 minutowych interwałach, wysyłając również ostatnie położenie po zakończonej podróży. Urządzenie nie będące w ruchu przechodzi w stan uśpienia, który jest domyślnym profilem działania urządzenia.

    Lokalizacja w trybie ACTIVE wyświetlana jest w wygodny sposób – w aplikacji Cartrack Polska, do której Klient ma dostęp poprzez indywidualne konto i przypisane do niego przenośne trackery GPS CT24.

    Tryb ACTIVE nie wpływa na inne dotychczasowe ustawienia urządzenia (domyślne wybudzenie się i wysłanie pozycji raz dziennie). Włączenie trybu ACTIVE powoduje większe zużycie baterii oraz zniesienie 2 lub 4 letniej gwarancji na zestaw fabrycznych baterii.

bottom of page